BİLİM KURULU

  Prof. Dr. Abdulfettah el-Awaisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  Prof. Dr. Abdulkadir Evgin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Prof. Dr. Abdülhamit Birışık, Pamukkale Üniversitesi
  Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Marmara Üniversitesi
  Prof. Dr. Ahmet Bilgin, Kırıkkale Üniversitesi
  Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle Üniversitesi
  Prof. Dr. Ahmet Tarcan, Dicle Üniversitesi
  Prof. Dr. Ali Osman Ateş, Çukurova Üniversitesi
  Prof. Dr. Atabey Kılıç, Erciyes Üniversitesi
  Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay, Süleyman Demirel Üniversitesi
  Prof. Dr. Ayşe Üstün, Sakarya Üniversitesi
  Prof. Dr. Aziz Doğanay, Marmara Üniversitesi
  Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi
  Prof. Dr. Bekir Tatlı, Polatlı Üniversitesi
  Prof. Dr. Beyhan Kanter, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Prof. Dr. Cemal Abdussettar, Tecdid Üniversitesi
  Prof. Dr. Cemal Üstün, Acıbadem Üniversitesi
  Prof. Dr. Faruk Taşkale, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  Prof. Dr. Fatih Özkafa, Marmara Üniversitesi
  Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesi
  Prof. Dr. Fethi Güngör, Yalova Üniversitesi
  Prof. Dr. Hatice Arpaguş, Marmara Üniversitesi
  Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Dünya Müslüman Alimler Birliği Gn. Bşk. V.
  Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Adıyaman Üniversitesi
  Prof. Dr. Hüseyin Hansu, İstanbul Üniversitesi
  Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesi
  Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi
  Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Siirt Üniversitesi
  Prof. Dr. İrfan Yıldız, Dicle Üniversitesi
  Prof. Dr. M. Nesim Doru, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Prof. Dr. M. Sait Toprak, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Yeditepe Üniversitesi
  Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Selçuk Üniversitesi
  Prof. Dr. Mevlüt Uyanık, Hitit Üniversitesi
  Prof. Dr. Mikdat Şimşek, Dicle Üniversitesi
  Prof. Dr. Mohd Roslan Mohd Nor, Malaya Üniversitesi
  Prof. Dr. Muhammet Yılmaz, Çukurova Üniversitesi
  Prof. Dr. Musa Bağcı, Dicle Üniversitesi
  Prof. Dr. Mustafa Karataş, İstanbul Üniversitesi
  Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Ankara Üniversitesi
  Prof. Dr. Nurettin Gemici, İstanbul Üniversitesi
  Prof. Dr. Özcan Hıdır, Sabahattin Zaim Üniversitesi
  Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
  Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Ankara Üniversitesi
  Prof. Dr. Süleyman Berk, Yalova Üniversitesi
  Prof. Dr. Talip Özdeş, Cumhuriyet Üniversitesi
  Prof. Dr. Teoman Duralı, İbn Haldun Üniversitesi
  Prof. Dr. Vahap Özpolat, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Prof. Dr. Yakup Civelek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Prof. h.c. Uğur Derman, Emekli Öğretim Üyesi
  Doç. Dr. Abdülkadir Macit, Kocaeli Üniversitesi
  Doç. Dr. Ali Fuat Baysal, Necmettin Erbakan Üniversitesi
  Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Dicle Üniversitesi
  Doç. Dr. Berat Açıl, İstanbul Şehir Üniversitesi
  Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Doç. Dr. Feridun Bilgin, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Doç. Dr. HatipYıldız, Dicle Üniversitesi
  Doç. Dr. Hicabi Gülgen, Uludağ Üniversitesi
  Doç. Dr. Hilal Kazan, İstanbul Üniversitesi
  Doç. Dr. Hızır Murat Köse, İstanbul Şehir Üniversitesi
  Doç. Dr. İsmail Cebeci, Marmara Üniversitesi
  Doç. Dr. Mehmet Alıcı, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Doç. Dr. Mehmet Memiş, Sakarya Üniversitesi
  Doç. Dr. Münevver Uçar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  Doç. Dr. Musa Öztürk, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Doç. Dr. Oktay Bozan, Dicle Üniversitesi
  Doç. Dr. Ömer Bozkurt, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Doç. Dr. Ömer Sabuncu, Harran Üniversitesi
  Doç. Dr. Ramazan Sarıçiçek, Dicle Üniversitesi
  Doç. Dr. Yunus Cengiz, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Doç. Dr. Yusuf Bilen, Süleyman Demirel Üniversitesi
  Dr. Ali Rıza Özcan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  Dr. Hüseyin Gündüz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
  Dr. Hüseyin Öksüz, Karatay Üniversitesi
  Dr. Kamuran Gökdağ, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Dr. Mehmet Gedik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
  Dr. Mirpenç Akşit, Iğdır Üniversitesi
  Dr. Mustafa Hakkı Ertan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
  Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Dicle Üniversitesi
  Dr. Nesrin Yeşilmen, Mardin Artuklu Üniversitesi
  Dr. Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi
  Dr. Yusuf Kaplan, Sabahattin Zaim Üniversitesi